Bir Dua

turuncu-kaktus:

"Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm." (Kelime-i Temcid) okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi gelir.































Evim Sensin





Evimiz sana benzesin istiyorum, şirin, sıcacık, sen koksun..

Garden of Pink flowers theme for Tumblr.
Theme by capturingdreams